Ir saprotams, ka viena vai otra sitiena spēku pārbaudīts ir nepieciešams tieši tādos apstākļos, kādos sitiens ir jāveic, t.i., sparinga laikā. Praksē tāds ceļš nav pieņemams galvenokārt tādēļ, ka nav iespējams testa dalībniekus pasargāt no traumām. Pirmkārt, aizsarglīdzekļi nespēs pilnībā pasargāt visas ķermeņa daļas (atcerieties, ka daudzi sportisti lauž aptuveni 8 cm biezus dēļus ar rokām un 12 cm biezus ar kājām), tie būs lieli un smagi, kas liegs sportistam brīvi kustēties. Sparings atgādinās viduslaiku bruņinieku cīņas. Otrkārt, aizsarglīdzekļi neļaus sportistiem brīvi kustēties, tādēļ samazināsies izpildāmās tehnikas arsenāls. Treškārt, plaša aizsarglīdzekļu izmantošana radīs situāciju, ka sportists nepievērsīs pietiekamu uzmanību aizsardzības tehnikas apguvei, paļaujoties tikai uz aizsarglīdzekļiem.
Lai sportistiem būtu iespēja nodemonstrēt sava sitiena spēku netraumējot pretinieku, Taekwon-do sacensību programmā ir iekļauta Spēka testa (Kyokpa) disciplīna (dažādu priekšmetu – dēļu, dakstiņu, ķieģeļu u.c. laušana). Parasti tiek izmantoti standarta dēļi, kuru izmērs ir 30 x 30 cm un biezums ir 1,27 cm. Viens vai vairāki dēļi tiek iestiprināti speciālā ierīcē vai arī tos tur asistenti. Sportistam tiek dota tikai viena iespēja, lai salauztu visus dēļus. Par uzvarētāju kļūst tas, kuram izdevies salauzt vislielāko dēļu skaitu. Izpildot sitienu, ir aizliegts atraut no grīdas balsta kāju.
Rodas jautājums, kā augsti kvalificēti sportisti, veicot tik stiprus sitienus, netraumē savas rokas un kājas. Kad spiediena rezultātā dēļi sasniedz aptuveni 0,5 cm deformāciju, tie lūzt un sitiena rezultātā izveidojusies enerģija aizplūst sitiena virzienā netraumējot sportista ekstremitātes. Savukārt, ja sitiena rezultātā dēļi nesalūza, tad reakcijas spēks iedarbojas pretējā virzienā, t.i., uz sportista ekstremitātes segmenta, radot nopietnas traumas.