Taekwon-do cīņas mākslā izšķir sekojošus sparinga veidus:

 

 

Trīs soļu

Bez partnera

*

Iepriekš norunāts scenārijs

 

Ar partneri

 

 

Divu soļu

 

 

 

Viena soļa

 

 

 

 

 

Sparings *

Pusbrīvais sparings

1:1

 

 

 

1:2

 

*

Brīvais

2:2

 

 

 

Citi salikumi

 

*

Modeļa sparings

 

 

*

Kāju sparings

1:1

 

*

Brīvais sparings ar iepriekš norunātu scenāriju

1:2

 

 

 

1:3 un vairākiem

 


Zemāk tiek dota rekomendācija tā vai cita sparinga tipa iekļaušanai treniņa procesā atkarīgi no sportista kvalifikācijas. Sparings pret diviem un vairākiem pretiniekiem, modeļa un kāju sparingi tiek rekomendēti tikai melno jostu īpašniekiem. 

Kvalifikacija Sparinga tips Kvalifikacija Sparinga tips
10. gups Sambo matsogi 5. gups Ilbo, Pan Jaye matsogi
9. gups Sambo matsogi 4. gups Pan Jaye, Jaye matsogi
8. gups Sambo matsogi 3. gups Pan Jaye, Jaye matsogi
7. gups Sambo, Ibo matsogi 2. gups Jaye matsogi, Hosin Sul
6. gups Ibo, Ilbo matsogi 1. gups Jaye matsogi, Hosin Sul


 Sparings Taekwon-do cīņas mākslā ir iespēja izmantot praksē iegūtās zināšanas un automātismu, kuri iegūti apmācoties tulas un bāzes kustības. Sparings ļauj attīstīt cīnītāja garu un drosmi, iemācīties ”lasīt” pretinieka manevrus un taktiku, atstrādāt ekstremālos apstākļos uzbrukuma un aizsardzības kustības. Sparings – tā ir iespēja saņemt objektīvu vērtējumu savai meistarībai. Daži tehniskie elementi var tikt apgūti tikai sparinga laikā.

Daudzi Taekwon-do studenti ar nepacietību gaida, kad viņu treniņu programmā tiks iekļauti sparingi. Tā iemesls ir ne tikai tas, ka treniņi kļūst interesantāki, bet arī rodas iespēja izmantot praksē iegūtās zināšanas un tehniku. Ļoti bīstami ir sākt sparingus bez iepriekšējas sagatavotības. Meistarības nepietiekamība novedīs pie sliktiem ieradumiem no kuriem tikt vaļā būs ļoti grūti. Instruktoram nav tiesību pielaist sparingā vai dalībai turnīrā audzēkņus, kuri vēl nav apguvuši noteiktu skaitu tulas un bāzes kustību.

 

I. Sparings ar iepriekš norunātu scenāriju (Yoksok Matsogi)

Jau no nosaukuma ir saprotams, ka pirms sparinga izpildīšanas vismaz daži noteikumi tiek iepriekš norunāti. Parasti tiek norunāts cik soļu partneri izpildīs, kāds būs uzbrukuma vai aizsardzības veids kur tiks raidīts uzbrukums. Pārsvarā no šajā nodaļā uzskaitītajiem sparingiem paredzēti izmantošanai treniņu procesā. Konkrētai izvēlei ir jāsakrīt ar treniņu uzdevumiem.

Pamatnoteikumi:

 1. Pirms sparinga sākuma partneri atrodas viens pret otru ar seju noteiktā attālumā.
 2. Pirms sparinga sākuma un pēc beigām partneri apmainās ar sveicieniem.
 3. Vienmēr ir jāredz pretinieka acis.
 4. Uzbrukuma un aizsardzības kustības mainās starp partneriem.
 5. Bloķēšanai jānotiek pirms uzbrukuma segments sasniedz vārīgās vietas.
 6. Aiziešanai jānotiek tādā veidā, lai distance starp partneriem pēc aiziešanas izpildīšanas ļautu izpildīt pretsitienu, bez nepieciešamības izpildīt pietuvošanos.
 7. Uzreiz pēc aizsardzības kustības izpildīšanas ir jāveic pretsitiens.
 8. Sparinga laikā izmantojiet tikai tās kustības, kuras iepriekš jau esat izmantojuši tulās un bāzes treniņos.
 9. Veltiet vienādu laiku uzbrukuma vai aizsardzības kustību atstrādāšanai, kā arī labās un kreisās puses tehnisko izpildījumu.
 10. Pretsitiena kustība sparinga laikā tiek pieļauta tikai vienu reizi.

 

A. Trīs soļu sparings – Sambo Matsogi

Šis sparinga paveids parasti tiek izmantots apmācības programmā no 9. līdz 6.gupam. Šī sparinga galvenais mērķis ir studenta iepazīšanās ar pareizas uzbrukuma vai aizsardzības tehnikas izvēli, vērstu vidējā vai augšējā līmenī vai pret kājām zemajā līmenī. Šo sparingu var izpildīt gan ar partneri, gan bez tā (pēdējais variants saucas – Sam Matsogi).

B. Divu soļu sparings – Ibo Matsogi

Šī sparinga paveida galvenais mērķis ir uzbrukuma tehnikas atstrādāšanai kad roku kustības mijās ar kāju kustībām. Kā sākt uzbrukumu (ar roku vai kāju), nav principiālas nozīmes. Attālums starp partneriem ir tāds pats kā trīs soļu sparingā, lai gan ir atļauts mainīt distanci. Sākot sparingu izejas pozīcijai vienmēr tiek ieņemta pozīcija Niunja So Palmok Daebi Makgi.

 C. Viena soļa sparings – Ilbo Matsogi

Šis sparinga paveids tiek uzskatīts par pašu svarīgāko, tādēļ, ka Taekwon-do nodarbību gala mērķis ir iegūt prasmi reālā cīņā beigt cīņu izpildot tikai vienu sitienu. Viena soļa sparings ir brīnišķīgs treniņu līdzeklis dažāda meistarības līmeņa sportistiem. Treniņu laikā tehniskos elementus jāizmanto visiespējamākos veidos un kombinācijās ar lēcieniem, izvairīšanos un māņu kustībām. Ir jāatceras, ka galvenais viena soļa sparinga izpildīšanā ir iemācīties izpildīt pēc iespējas precīzākus, ātrākus un stiprākus sitienus viegli ievainojamās vietās pretinieka ķermenī pareizi izvēlētā laikā ar precīzi izvēlētu uzbrukuma līdzekli un esot pastāvīgā gatavībā efektīgi stāties pretim jebkuram pretinieka uzbrukumam.Ilbo Matsogi tiek sākts no izejas pozīcijas Narani Junbi Sogi.

 

II. Brīvais sparings – Jaye Matsogi

Brīvais sparings – tā ir cīņa ar kontrolējamām uzbrukuma kustībām un dažu viegli ievainojami punkti par uzbrukuma mērķi nedrīkst tikt izmantoti. Šis sparinga paveids neuzliek pretiniekiem nekādus ierobežojumus uzbrukuma un aizsardzības kustību izvēlē ar vienu izņēmumu – uzbrukuma segmentam ir jātiek apturētam pirms viegli ievainojamā punkta uz kuru tiek mērķēts sitiens. Taekwon-do cīņā tiek vērtēti tikai ātri, precīzi un stipri sitieni ar saglabātu līdzsvaru, kas tiek kontrolēti un stipri, precīzi bloki, izveicīga izvairīšanās vai atkāpšanās. Zemāk tiek doti norādījumi kas atspoguļo Taekwon-do sparinga specifiku kas ļauj izvērst par mākslu nevis par ”gaiļu cīņām”. Tie kas cenšas sparingā izmantot stereotipa darbības, ignorē taktiku un neievēro noteikumus pārvērš sevi par ”cīnītājiem – gailīšiem”.

Brīvā sparinga specifikas noteikumi:

1. Aizsardzība
Pirmām kārtām Taekwon-do ir pašaizsardzības māksla. Tas ir viens no iemesliem kādēļ sportistam nepārtraukti jāakcentē uzmanība aizsardzībai. Izvēloties pareizu pozīciju sportists nodrošina pret uzbrukumu maksimāli daudz viegli ievainojamu vietu. Uzbrukumam nepieejamās viegli ievainojamās vietas nozīmīgi samazina pretsitiena iespējas pretiniekam. Dēļ tā pretinieks sāk nervozēt, raustīties, pieļaut kļūdas, netīši atklājot savas viegli ievainojamās vietas uzbrukumam.

2. Uzbrukums un pretsitiens
 Taekwon-do cīņā viens sitiens var dot jums uzvaru un var arī to atņemt. To ņemot vērā visu laiku jāatrodas aizsardzības pozīcijā. Uzbrukt vajag tikai tad, kad rodas reāla iespēja to izdarīt. Visu laiku jāmeklē pretiniekam brīvu vietu piekļūšanai viegli ievainojamām vietām vai arī jācenšas to izprovocēt atklāt jums tās un tad nekavējoties izmantot to pretsitienam nezaudējot iespēju, kad tas ir iespējams.

 3. Pretinieka apmānīšana
 Izlauzties caur labi aizsargātai pozīcijai ir ļoti grūti. Sitienu var veikt izsitot aizsardzību vai apmānot pretinieku liekot tam atklāties. Iespējas apmānīt pretinieku ir bezgala daudz paņēmienu. Piemēram viltus sitiens ar roku augšējā sekcijā liks pretiniekam pacelt rokas aizsardzībai tādā veidā atklājot sitienam ar kāju peldošās ribas. Negaidīts lēciens vai kliedziens var likt pretiniekam noraustīties. Pieredzējis sportists vienmēr pratīs izmantot šo sekunžu vājību savā labā.

4. Mērķa izvēle
 Taekwon-do sportistam ir ļoti liels tehnisko paņēmienu arsenāls. Pareiza uzbrukuma līdzekļa izvēle ir ļoti svarīga. Īsā distancē sitienam ar dūri no apakšas uz augšu, sitienam ar celi vai elkoni, vai metienam ir daudz lielākas priekšrocības nekā sitieniem ar lielu amplitūdu. Lai sistu pa acīm vai kakla artēriju ar pirkstiem ir daudz efektīgāki salīdzinājumā ar sitieniem ar dūri vai kāju. Kad pretinieks atrodas no jums tālu vai arī kad vienlaicīgi jācīnās ar vairākiem pretiniekiem labāk ir izmantot sitienus lēcienos.

5. Uzbrukuma un aizsardzības virziens
 Viens no Taekwon-do pārākumiem ir tas, ka esošie tehniskie līdzekļi ļauj izpildīt uzbrukuma un aizsardzības kustības jebkurā virzienā. Ļoti svarīgi lai students apgūtu visus aizsardzības un uzbrukuma veidus kas derīgi pielietošanai dažādos virzienos. Tas ļaus veiksmīgi pretoties pretiniekam bez nepieciešamības katru reizi pagriezties pret to.

6. Eksperimenti ar tehniku
Vairums sportistu priekšroku dod mīļākajiem, labi uztrenētiem paņēmieniem. Tiešām reālas cīņas laikā jāizmanto tikai labākie no apgūtā arsenāla paņēmieni. Taču treniņu sparingos ir nepieciešams tieši ”pieslīpēt” tos paņēmienus, kuri tik labi nepadodas. Ja sportists jūt ka labā puse viņam ir stiprāka, tad nepieciešams vairāk uzmanības pievērst treniņam ar kreiso pusi. Ja sitiens Apcha Busigi ir vājš, tad tieši tas ir nepārtraukti jāatkārto līdz tas pilnveidosies. Mēdz būt tā ka mīļākie paņēmieni nenostrādā. Ļoti svarīgi ir sparingā atstrādāt nesen iemācīto kustību. Jāatstrādā sparinga laikā instruktora dotos padomus. Sacensību laikā pieredzējuši sportisti vērojot potenciālos pretiniekus iegaumē to mīļākos paņēmienus un sparingā tos jau gaida lai izpildītu iepriekš sagatavotu pretsitienu.

7. Taktikas attīstīšana
Reālā cīņā vai sacensībās sportistu izmantotie paņēmieni diktējami ar radušos situāciju. Kādus paņēmienus izmantos pretinieks priekšlaicīgi uzminēt nevar. Tādēļ nevar jau iepriekš noskaņoties uz kādu konkrētu aizsardzības kombināciju pret sitienu sēriju. Šāda nostāja parasti beidzas ar asarām, īpaši tad, kad pretinieks izmaina gaidāmo scenāriju. Galvenā brīvā sparinga nozīme ir attīstīt taktiku, māku manevrēt, cīņas garu, drosmi un paškontroli nevis ”atslīpēt” tehniskos paņēmienus.

8. Izvairīšanās
Izvairīšanās ļauj uzbrucējam paplašināt uzbrukuma izvēles un distances iespējai uzbrukumam palielināt uzbrukuma mērķu skaitu. Izvairīšanās ļauj ne tikai izvairīties no saskriešanās ar pretinieka ķermeni, bet arī izmantot negaidītu uzbrukumu, kad uzbrucējs attālinās no aizsardzībā esošā (šo var atrast tikai Taekwon-do arsenālā).

9. Pretuzbrukums
Brīvā sparinga laikā nav obligāti no katra pretinieka uzbrukuma atkāpties vai bloķēt to. Laikā kad pretinieks veic sitienus ar roku vai kāju precīzi, pēc laika, izplānots pretsitiens būs daudz efektīgāks. Jāiegaumē, ka pretuzbrukumu darbības būs efektīgas tikai tajā gadījumā, ja jums ir pārākums pār pretinieku ātrumā un kustību koordinācijā.

10. Sitienu sērijas lēcienos
Taekwon-do studentiem ir ieteicams apmācīties pēc iespējas lielāku vienā lēcienā izpildāmo sitienu arsenālu. Vairākums sportistu sparinga laikā izpilda ar ķermeņa šūpošanos uz priekšu – atpakaļ vai vertikālā virzienā. Šajā gadījumā iespēja ir ka vismaz viens no vairākiem sitieniem lēcienā sasniegs mērķi ir diezgan liela. Sitienu izpildīšana horizontālā plaknē tiek izmantota, kad pretinieks veic šūpošanos vertikālā līnijā. Pret pretinieku, kurš šūpojas uz priekšu – atpakaļ labāk ir izpildīt vertikālas plaknes sitienus.


11. Pozīcijas maiņa
Pozīcijas izmainīšana parasti tiek veikta ar lēciena palīdzību aiz pretinieka muguras. Galvenais mērķis ir likt mainīt pretiniekam virzienu un uz brīdi atklāt sava ķermeņa viegli ievainojamās vietas uzbrukumam. Šāda pozīcijas maiņa sevišķi efektīga ar vienlaicīgu sitiena izpildīšanu lēcienā.

 

Bez iebildumiem brīvais sparings veic lielu lomu vīrišķības attīstībai, cīņas pieredzes iegūšanai, uzvaras sajūtai, pašapliecināšanās un daudz citām rakstura iezīmēm. Taču nevajag pārāk lielu uzmanību veltīt brīvajam sparingam. Lai kāds tas arī nebūtu, tas tomēr nav reāla cīņa. Brīvā sparinga laikā dalībniekiem jāievēro noteikti ierobežojumi:

 • Dažu viegli ievainojamu punktu neaizskaramība uzbrukumam.
 • Dažu veidu sitienus ir aizliegts izmantot.
 • Ķermeņa sekciju norobežojums pa kurām atļauts uzbrukums.
 • Sparinga laukuma izmēru ierobežojums.
 • Aizsardzības protektoru izmantošana.
 • Aizliegts pilns kontakts un citi aizliegumi.

 

Visi šie ierobežojumi noved pie tā, ka brīvā sparinga laikā tiek izmantoti tikai kādi divi – trīs desmiti paņēmienu no Taekwon-do 3000 paņēmienu lielā arsenāla. Tādēļ lielāka uzmanība jāpievērš bāzes kustību treniņiem nevis sparingam.

 

III. Sparings ar kājām – Bal Jaye Matsogi

Šis sparinga paveids tika izstrādāts uz divu citu Korejas cīņas mākslu – Taek Kyon un Subak Gi pamatiem, kuros pārsvarā izmantoja tikai kustības ar kājām. Tas ir ļoti labs treniņš kāju sitienu tehnikas pilnveidošanai, kas absolūti nepieciešams sekmīgai Taekwon-do mākslas apgūšanai. Šajā sparinga veidā roku izmantošana ir aizliegta. Gan uzbrukumi, gan aizsardzība tiek veikta tikai ar kājām.


IV. Modeļa sparings – Mobum Matsogi

Dotā sparinga paveida nozīme ir parādīt demonstrētāja meistarību skatītājiem un dažādu paņēmienu praktiskas pielietošanas efektivitāti. Parādīšana parasti tiek veikta demonstrējot paņēmienus palēninātā tempā. Pretinieka loma ir parādīt kā tieši tiek izpildīti sitieni pa viņa ķermeni, kurus izpilda demonstrants. Distanci izvēlas saskaņā ar iepriekšēju vienošanos. Kā demonstrants, tā arī pretinieks izpilda tikai iepriekš norunātas kustības.


V. Iepriekš norunāts brīvais sparings – Yokson Jaye Matsogi

Šis sparinga paveids ir brīvā sparinga imitācija. Dalībnieki stingri pieturoties norunātam scenārijam demonstrē savu meistarību nebaidoties gūt traumu. Iepriekš norunātā brīvā sparinga izskatīgums dod iespēju demonstrēt publikai Taekwon-do tehnikas specifiku. Stingri izstrādātā scenārija ievērošana ļauj demonstrētājiem attīstīt Taekwon-do stila izjūtu.