3.decembrī klubā „Eldo Sports”, norisinājās pirmseksāmenu tehniskais seminārs.
Seminārā piedalījās 25 dalībnieki no trim LTA klubiem: "Eldo Sports", "Čin-Gu" un "Viktorija-T". Seminārs notika trijās daļās, kuru pirmo daļu vadīja LTA tehniskās komitejas loceklis Armands Šaltenis (IV dans), bet pārējās LTA tekniskās komitejas priekšsēdētājs Jurijs Jeršovs (V dans).
Semināra vadītājus asistēja LTA prezidenta amata izpildītājs un tehniskās komitejas loceklis Sergejs Saulīte (II dans).